تبلیغات
The Articles - خاصیت صلوات
prepared:by Mansoor Faryadi

خاصیت صلوات

نویسنده :منصور فریادی
تاریخ:پنجشنبه 18 اسفند 1390-05:46 ب.ظ

. روز قیامت شفیع توام :
مردى از اهل مرو گفت :
من ، در صلوات فرستادن بر سید كاینات و خلاصه موجودات - علیه و آله افضل الصلوات - سستى مى ورزیدم ؛ و در آن باب ، اهتمام نكرده ، تغافل مى نمودم ؛ تا آن كه شبى آن حضرت را خواب دیدم ، و به من هیچ كه گویا از من ناخشنود بود.
من عرض رسانیدم كه : یا رسول الله ! چرا به نظر التفات كنم !
عرض كردم : من ، یكى از امت شمایم ،. از علماء شنیده ام كه پیغمبران ، امت خود را بهتر مى شناسید، از پدر، فرزند خود را.
فرمود: معرفت من نیست به امتم : به قدر فرستادن صلوات ایشان است بر من . و چون تو من را به صلوات یاد نمى كنى ، من چگونه تو را بشناسم و به چه صورت ، از تو خشنود باشم ؟
من از خواب بیدار شدم ، و بر خود لازم گردانیدم ، كه هز روز صدبار صلوات فرستم ، و حق تعالى من را توفیق قیام آن عطا نمود. و بعد از مدتى ، باز آن حضرت را در خواب دیدم ، و به من التفات بسیار نموده ، فرمود:
اكنون تو را مى شناسیم ، و از تو خشنودم ، و روز قیامت ، شفیع تو خواهم بود.

241 .شفاعت پیامبر در روز قیامت :
رسول خدا - صلى الله علیه و آله - فرمود:
كسى كه بگوید: اللهم صل على محمد و على محمد كما صلیت على ابراهیم و على آل ابراهیم و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهیم ، و ترحم على محمد و على آل محمد كما ترحمت على ابراهیم و على آل ابراهیم شهدت له یوم القیامة بالشهادة و شفعت له ؛
بارخدایا! بر محمد و آل محمد صلى الله علیه و آله - صلوات و درود فرست چنان كه بر ابراهیم و آل ابراهیم - علیه السلام - فرستادى ، و بر محمد و آل محمد - صلى الله علیه و آله - رحم كن ، چنان كه بر ابراهیم و آل ابراهیم - علیه السلام - رحم كردى ؛ من در روز قیامت براى او شهادت مى دهم و از او شفاعت مى كنم .

242. واجب شدن شفاعت :
رسول اكرم - صلى الله علیه و آله - در وصیت خود به امیرالمؤ منین على - علیه السلام - فرمود:
یا على ! هر كس بر من ، هر روز هر شب صلوات فرستد، شفاعتم بر او واجب مى شود؛ اگر چه گناهنش از گناهان بزرگ باشد.(93)

243. شفاعت هزار پیامبر:
از رسول اكرم - صلى الله علیه و آله - نقل شده :
هر كه در شب جمعه ، دو ركعت نماز به جاى آورد و در هر ركعت ، بعد از حمد، ده مرتبه آیه الكرسى ، و بیست و پنج مرتبه قل هو الله احد بخواند؛
و بعد از نماز: هزار مرتبه بگوید: اللهم صل على النبى الامى و اله .
حق تعالى شفاعت هزار پیغمبر به او عطا فرماید، و ثواب ده حج و ده عمره براى او بنویسد، و قصرى در بهشت به او عطا فرماید، كه از بزرگ ترین شهرهاى دنیا وسیع تر باشد.

بخش پنجم : محافظت از آتش جهنم :
244. محافظت از گرماى دوزخ :
امام صادق - علیه السلام - به صباح بن سبابه فرمود:
مى خواهى به تو چیزى را یاد دهم كه روى تو را از گرمى آتش جهنم نگاه دارد؟
راوى عرض كرد: بلى .

فرمود:
بعد از نماز صبح ، صد مرتبه بگو: اللهم صل على محمد و آل محمد حق تعالى صورت تو را از آتش جهنم حفظ مى كند.
ایضا در همان كتاب از حضرت امام موسى - علیه السلام - روایت كرده است :
هر كه بعد از نماز تسبیح - یعنى نماز جعفر طبار - و بعد از نماز مغرب پیش از آن كه پاها را بگرداند و با كسى تكلم نماید، بگوید:
ان الله و ملائكته یصلون على النبى یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل على محمد النبى و ذریته ،
حق تعالى صد حاجت او را برآورده ، هفتاد در دنیا، و سى در آخرت .
راوى مى گوید من عرض كردم : معنى صلوات خدا و صلوات ملایكه یعنى چه ؟
فرمود: تزكیه است از ایشان براى آن حضرت و صلوات مؤ منان دعا است براى آن جناب .

245. رهایى از جهنم :
از امام محمد باقر - علیه السلام - روایت كرده اند كه :
بنده در آتش ، هفتاد خریف مى ماند. و هر خریفى ، هفتاد سال است .
پس از خدا سوال مى كند به حق محمد و اهل بیت آن حضرت - علیهم السلام -، كه بر او رحم نماید.
پس از جنانب حق تعالى وحى مى رسد به جبرییل - علیه السلام - كه : فرو رو به سوى بنده من ، و او را بیرون آور.
جبرییل مى گوید: پروردگار! چگونه براى من مسیر است كه داخل آتش ‍ شوم ؟
خطاب مى رسد: من امر نمودم كه بر تو سرد و سلامت باشد.
عرض مى كند: آن بنده در كجا است ؟
مى فرماید: در چاهى است از سجین ؟
جبرییل نزد آن بنده مى آید و مى بیند كه روى آن بنده ، با قدمش به هم بسته است . پس بیرون مى آورد او را.
حق تعالى به آن بنده خطاب مى كند: اى بنده من ! چه قدر بود مكث تو در آتش ؟ آن بنده مى گوید: نمى دانم .
خطاب مى رسد: به عزت و جلال خودم قسم ، كه اگر تو به آن نحو از من سوال نمى كردى ، هر آینه خوارى تو در آتش به طول مى انجامید؛ ولكن من بر خود لازم گردانیده ام كه هر از من سؤ ال نماید به حق محمد و اهل بیت او- علیه السلام -، گناهان او را كه در میان من و او است بیامرزم و امروز تو را آمرزیدم .

246 - محافظت از آتش دوزخ :
امام صادق - علیه السلام - فرمودند:
هر كه بعد از نماز صبح پیش از آن كه تكلم بگوید: رب صل على محمد و اهل بیته ؛ پروردگار! رحمت فرست بر محمد و اهل بیت او. حق تعالى روى او را از آتش جهنم نگاه دارد.

247. راحتى مرگ :
براى فرستنده صلوات راحتى مرگ و هول و عطش روز قیامت نیست .

248. تزویح حورالعین :
از امیرالمومنین على - علیه السلام - روایت شده است كه :
وقتى بنده از نماز فارغ مى شود، باید بر رسول خدا - صلى الله علیه و آله - صلوات بفرستد و از خدا سؤ ال نماید بهشت را، و پناه برد به خدا از آتش ‍ و سؤ ال نماید كه به حور عین تزویح نماید ؛ زیرا هر كس بر رسول خدا - صلى الله علیه و آله - صلوات بفرستد، دعاى او بالا مى رود و هر كه از خدا بهشت را بخواهد، بهشت مى گوید:
خداوند! عطا كن به بنده خودت ، از آن چه به تو پناه برد از آن . و چون حوریان را از خدا بخواهد، آنها مى گویند كه : خدایا! عطا كن بنده خودت را، آن چه را خواست .

249. رفع عطش قیامت :
حق تعالى وحى كرد به حضرت موسى - على نبینا و آله و علیه السلام - كه : اى موسى ! دوست دارى كه عطش قیامت تو را در نیاید و در مواقف آن روز تشنه نباشى ؟
عرض كرد: بلى ، اى پروردگار عالمیان !
خطاب رسید: امروز، در دنیا بر حبیب من صلوات فرست ، تا فردا از تشنگى قیامت ایمن باشى .

250. مانع آتش جهنم :
امام صادق - علیه السلام - به صباح بن سبابه فرمود: آیا دعایى به تو بیاموزیم كه روى تو را از آتش جهنم حفظ كند؟
گوید: هرض كردم : آرى .
فرمود: پس از دمیدن سپیده صبح صدبار بگو: اللهم صل على محمد و آل محمد خداوند روى تو را از حرارت آتش دوزخ در امان دارد.

251. مانع ورود به آتش :
از رسول گرامى خدا صلى الله علیه و آله روایت شده است كه فرمودند:
لن یلج النار من صلى على و من نسى الصلواة على فقد اءخطا طریق الجنبه ؛ ؛ آن كس كه بر من دورد بفرستد، داخل آتش نخواهد گردید و هر كس درود فرستادن بر من را فراموش كند، از راه بهشت به خطا خواهد رفت .

بخش ششم : مقام و منزلت صلوات فرستنده در بهشت :
252: دوست پیامبر در بهشت اعلى :
امام رضا - علیه السلام - فرمودند:
یكى از اسرار آل محمد در صلوات بر پیامبر و آل او، این صلوات است :
اللهم صل على محمد و آل محمد فى الاولین وصل على محمد و آل محمد فى الاخرین و صل على محمد و آل محمد فى الملا الاعلى وصل على محمد و آل محمد فى المرسلین . اللهم اعط محمدا الوسیله و الشرف و الفضیلة و الدرجه الكبیرة . اللهم انى امنت بمحمد و لم اره فلا تحرمنى یوم القیامة رویته وارزقنى صحبته و توفنى على ملته واسقنى من حوضه مشربا رویا سائغا هنیئا لا اظماء بعده ابدا انك على كل شى ء قدیر اللهم كما امنت بمحمد و لم اءره فعرفنى فى الجنان وجهه اللهم بلغ روح محمد عنى تحیة كثیرة و سلاما؛
همانا كسى كه سه بار در بامداد و سه بار در شب با این ذكر صلوات بفرستد، گناهانش از بین رفته و خطاهایش محو مى گردد؛ سرورش دوام یافته و دعایش مستحاب مى شود؛ به آرزویش رسیده و رزقش زیاد مى گردد، در مقابل دشمنش یارى گردیده ، اسباب همه خبرها برایش مهیا شده و از دوستان پیامبر در بهشت هاى اعلى قرار داده مى شود. (94)

253. درجات صلوات فرستاده بر پیامبر:
رسول خدا - صلى الله علیه و آله وسلم - فرمود:
در روز قیامت ، اول كسى كه حله بهشت پوشد، پدر من ابراهیم - علیه السلام - است ، و كرسى بر طرف راست عرش نهند، و او را بر آن نشانند و بعد از آن مرا حله پوشانند، و امیرالمؤ منین على بن ابى طالب - صلوات الله و سلامه علیه - در پیش روى من بایستد، و تمام امت در عقب سر من بایستند - با تفاوت درجات ، و هر بنده اى كه در عقب هر نماز فریضه ، ده مرتبه بر من و آل من صلوات فرستد، او را نزد من جاى دهند و مرا ببیند و من او را ببینم و روى او مانند شب چهارده - تابان باشد. (95)

254. اعطاى هفتاد هزار قصر بهشتى :
** هر كس در شب جمعه یا روز جمعه ، یا شب پنج شنبه یا روز پنج شنبه ، یا شب دوشنبه یا روز دوشنبه ، چهار ركعت نماز به جاى آورد، به دو سلام ؛ و در هر ركعت ، هفت مرتبه سوره فاتحه و یك مرتبه سوره اناانزلناه بخواند و بعد از نماز،صد مرتبه بگوید:
اللهم صل على محمد و آل محمد.
و صد مرتبه بگوید: اللهم صل على جبرئیل .
حق تعالى به او هفتاد هزار قصر عطا فرماید كه در هر قصرى ، هفتاد هزار خانه باشد و در هر خانه ، هفتاد هزار جاریه باشد.

255. تحفه اى در بهشت :
شخصى ار پیامبر پرسید: صلوات فرستادن امت ، ارسال تحفه اى است به نزد شما، آیا از جانب شما تحفه اى براى ایشان خواهد بود؟
آن حضرت فرمود:
امروز، صلوات امت بر من ، تحفه اى است از ایشان براى من ؛ و فردا، تحفه من براى ایشان ، در بهشت خواهد بود.

256. نوشیدن شراب سلسبیل :
رسول خدا - صلى الله علیه و آله وسلم - فرمود:
هر كه بر من صد بار فرستد، حق تعالى ، بر وى هزار بار صلوات فرستد و اگر هزار بار بر من صلوات فرستد، حق تعالى او را از فضل خود، ثواب ده هزار ركعت نماز عطا فرماید و بیاشامد او را در حظیره قدس از شراب سلسبیل .

257. صلوات امیرالمومنین در روز جمعه :
از امیرالمومنین على - علیه السلام - روایت است كه :
هر كه هر روز سه بار، و در روز جمعه صد بار بگوید:
صلوات الله و ملائكته و انبیائه و رسله . حملة عرشه و جمیع خلقه على سیدنا محمد و آله و علیه السلام و رحمته الله و بركاته .
صلوات فرستنده خواهد بود به صلوات تمام خلایق ، و در روز قیامت در زمره خواص آن حضرت ، مبعوث خواهد گردید. و آن حضرت ، دست او را گرفته ، با خود، داخل بهشت خواهد كرد.

258. به جاى آوردن حق نعمت بهشت :
در كتاب ازهار - كه از كتب عامه است - مذكور است :
هر كه هر روز، یه بار بگوید:
اللهم صل على محمد و آل محمد و سلم و اجزه عنا خیر الجزاء
حق نعمت بهشت را به جاى آورده خواهد بود. و رسول خدا - صلى الله علیه و آله - از او عذر خواهى نمود. و او از حق تعالى ، رفعت درجه او را سؤ ال خواهد فرمود.
(96)

259. شرط ورود به بهشت :
رسول اكرم - صلى الله علیه و آله - فرموده است :
من كان آخر كلامه اصلوه على على دخل الجنبة ؛
هر كه آخرین سخنش به هنگام مرگ صلوات بر من و على - علیها السلام - باشد، داخل بهشت مى گردد.

260. درخت محبوبه در بهشت :
رسول خدا - صلى الله علیه و آله - فرمود:
بهشت ، درختى است كه آن را محبوبه گویند. میوه آن درخت از انار، كوچك تر، و از سیب بزرگ تر؛ و سفیدتر از شیر و شیرین تز از عسل و نرم تر از مسكه ، و از آن میوه نمى خورد، مگر كسى كه هر روز مداومت نماید به گفتن :
اللهم صل على محمد و آل محمد و سلم .

261. رضایت خداوند:
رسول الله - صلى الله علیه و آله - فرمود:
من سره ان یلقى الله عدا راضیا فلیكثر الصلاة على ؛
هر كه خوشحال مى شود كه فرداى قیامت خدا را دیدار كند در حالى كه از او راضى و خشنود باشد، پس بسیار بر من صلوات و درود فرستد.

262. مژده بهشت :
رسول خدا - صلى الله علیه و آله - فرمودند:
هر كس هزار بار بر من صلوات بفرستد، نمیرد تا مژده بهشت گیرد. و در رساله جمعیه شهید ثانى این اثر را براى هزار بار صلوات در روز جمعه آورده .

263. از رفیقان پیامبر در بهشت :
امام صادق - علیه السلام - فرمود: هر كس این صلوات را بر رسول خدا - صلى الله علیه و آله - فرستد، گناهانش محو مى گردد و بر دشمنانش ‍ پیروز شود و روزى او زیاد مى گردد و در بهشت از رفقاى حضرت ختمى مرتبت محمد صلى الله علیه و آله - خواهد بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد حتى لا یبقى صلوة اللهم بارك على محمد و آل محمد حتى لا یبقى بركه اللهم و سلم على محمد و آل محمد حتى لا یبقى سلام وارحم محمدا حتى لا یبقى رحمة .

264. عمل دیگر:
سید در اقبال و مصباح الزایر به سند از پیغمبر - صلى الله علیه و آله - روایت كرده هر كس شب هفتم رجب چهار ركعت نماز بخواند با حمد یك بار توحید و معوذتین سه بار و پس از فراغ ده بار صلوات بر پیغمبر - صلى الله علیه و آله - فرستد و ده بار تسبیح اربعه بخواند، خدایش زیر عرش ‍ جاى دهد، تا فرموده و از دنیا نرود تا جایش را در بهشت بیند.
عمل دیگر: و در آن دو از پیغمبر - صلى الله علیه و آله - آمده كه هر كس ‍ شب 22 رجب هشت ركعت نماز بخواند با یك بار حمد و هفت بار جحد و پس از نماز ده بار صلوات فرستد و هفت بار استغفار كند از دنیا نرود تا جایش را در بهشت بیند (الخبر)
در اقبال ضمن اعمال ماه شیعیان از پیغمبر - صلى الله علیه و آله - آورده كه هر كس شب نیمه شعبان خوب خود را طاهر كند و دو جامه پاكیزه پوشد نماز عشاء را بخواند و آن گاه دو ركعت نماز بخواند، در ركعت یكم حمد و سه آیه از اول سوره بقره و آیه الكرسى و یه آیه آخر آن ، و در دوم حمد یك بار و معوذتین هفت بار و توحید هفت بار و سلام گوید و پس از آن چهار ركعت نماز بخواند و در ركعت یكم یس و در دوم حم دخان در سوم الم سجده در چهارم تبارك و آن گاه صد ركعت نماز بخواند، در هر ركعت یك بار حمد وده بار توحید خدا سه حاجتش را روا كند یا در دنیا و یا آخرت و آن گاه اگر از خدا خواهد كه همان شب من را خواب بیند مى بیند. (97)

next page

fehrest page

back page

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر