تبلیغات
The Articles - خاصیت صلوات
prepared:by Mansoor Faryadi

خاصیت صلوات

نویسنده :منصور فریادی
تاریخ:پنجشنبه 18 اسفند 1390-05:46 ب.ظ

. روز قیامت شفیع توام :
مردى از اهل مرو گفت :
من ، در صلوات فرستادن بر سید كاینات و خلاصه موجودات - علیه و آله افضل الصلوات - سستى مى ورزیدم ؛ و در آن باب ، اهتمام نكرده ، تغافل مى نمودم ؛ تا آن كه شبى آن حضرت را خواب دیدم ، و به من هیچ كه گویا از من ناخشنود بود.
من عرض رسانیدم كه : یا رسول الله ! چرا به نظر التفات كنم !
عرض كردم : من ، یكى از امت شمایم ،. از علماء شنیده ام كه پیغمبران ، امت خود را بهتر مى شناسید، از پدر، فرزند خود را.
فرمود: معرفت من نیست به امتم : به قدر فرستادن صلوات ایشان است بر من . و چون تو من را به صلوات یاد نمى كنى ، من چگونه تو را بشناسم و به چه صورت ، از تو خشنود باشم ؟
من از خواب بیدار شدم ، و بر خود لازم گردانیدم ، كه هز روز صدبار صلوات فرستم ، و حق تعالى من را توفیق قیام آن عطا نمود. و بعد از مدتى ، باز آن حضرت را در خواب دیدم ، و به من التفات بسیار نموده ، فرمود:
اكنون تو را مى شناسیم ، و از تو خشنودم ، و روز قیامت ، شفیع تو خواهم بود.

241 .شفاعت پیامبر در روز قیامت :
رسول خدا - صلى الله علیه و آله - فرمود:
كسى كه بگوید: اللهم صل على محمد و على محمد كما صلیت على ابراهیم و على آل ابراهیم و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهیم ، و ترحم على محمد و على آل محمد كما ترحمت على ابراهیم و على آل ابراهیم شهدت له یوم القیامة بالشهادة و شفعت له ؛
بارخدایا! بر محمد و آل محمد صلى الله علیه و آله - صلوات و درود فرست چنان كه بر ابراهیم و آل ابراهیم - علیه السلام - فرستادى ، و بر محمد و آل محمد - صلى الله علیه و آله - رحم كن ، چنان كه بر ابراهیم و آل ابراهیم - علیه السلام - رحم كردى ؛ من در روز قیامت براى او شهادت مى دهم و از او شفاعت مى كنم .

242. واجب شدن شفاعت :
رسول اكرم - صلى الله علیه و آله - در وصیت خود به امیرالمؤ منین على - علیه السلام - فرمود:
یا على ! هر كس بر من ، هر روز هر شب صلوات فرستد، شفاعتم بر او واجب مى شود؛ اگر چه گناهنش از گناهان بزرگ باشد.(93)

243. شفاعت هزار پیامبر:
از رسول اكرم - صلى الله علیه و آله - نقل شده :
هر كه در شب جمعه ، دو ركعت نماز به جاى آورد و در هر ركعت ، بعد از حمد، ده مرتبه آیه الكرسى ، و بیست و پنج مرتبه قل هو الله احد بخواند؛
و بعد از نماز: هزار مرتبه بگوید: اللهم صل على النبى الامى و اله .
حق تعالى شفاعت هزار پیغمبر به او عطا فرماید، و ثواب ده حج و ده عمره براى او بنویسد، و قصرى در بهشت به او عطا فرماید، كه از بزرگ ترین شهرهاى دنیا وسیع تر باشد.

بخش پنجم : محافظت از آتش جهنم :
244. محافظت از گرماى دوزخ :
امام صادق - علیه السلام - به صباح بن سبابه فرمود:
مى خواهى به تو چیزى را یاد دهم كه روى تو را از گرمى آتش جهنم نگاه دارد؟
راوى عرض كرد: بلى .

فرمود:
بعد از نماز صبح ، صد مرتبه بگو: اللهم صل على محمد و آل محمد حق تعالى صورت تو را از آتش جهنم حفظ مى كند.
ایضا در همان كتاب از حضرت امام موسى - علیه السلام - روایت كرده است :
هر كه بعد از نماز تسبیح - یعنى نماز جعفر طبار - و بعد از نماز مغرب پیش از آن كه پاها را بگرداند و با كسى تكلم نماید، بگوید:
ان الله و ملائكته یصلون على النبى یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل على محمد النبى و ذریته ،
حق تعالى صد حاجت او را برآورده ، هفتاد در دنیا، و سى در آخرت .
راوى مى گوید من عرض كردم : معنى صلوات خدا و صلوات ملایكه یعنى چه ؟
فرمود: تزكیه است از ایشان براى آن حضرت و صلوات مؤ منان دعا است براى آن جناب .

245. رهایى از جهنم :
از امام محمد باقر - علیه السلام - روایت كرده اند كه :
بنده در آتش ، هفتاد خریف مى ماند. و هر خریفى ، هفتاد سال است .
پس از خدا سوال مى كند به حق محمد و اهل بیت آن حضرت - علیهم السلام -، كه بر او رحم نماید.
پس از جنانب حق تعالى وحى مى رسد به جبرییل - علیه السلام - كه : فرو رو به سوى بنده من ، و او را بیرون آور.
جبرییل مى گوید: پروردگار! چگونه براى من مسیر است كه داخل آتش ‍ شوم ؟
خطاب مى رسد: من امر نمودم كه بر تو سرد و سلامت باشد.
عرض مى كند: آن بنده در كجا است ؟
مى فرماید: در چاهى است از سجین ؟
جبرییل نزد آن بنده مى آید و مى بیند كه روى آن بنده ، با قدمش به هم بسته است . پس بیرون مى آورد او را.
حق تعالى به آن بنده خطاب مى كند: اى بنده من ! چه قدر بود مكث تو در آتش ؟ آن بنده مى گوید: نمى دانم .
خطاب مى رسد: به عزت و جلال خودم قسم ، كه اگر تو به آن نحو از من سوال نمى كردى ، هر آینه خوارى تو در آتش به طول مى انجامید؛ ولكن من بر خود لازم گردانیده ام كه هر از من سؤ ال نماید به حق محمد و اهل بیت او- علیه السلام -، گناهان او را كه در میان من و او است بیامرزم و امروز تو را آمرزیدم .

246 - محافظت از آتش دوزخ :
امام صادق - علیه السلام - فرمودند:
هر كه بعد از نماز صبح پیش از آن كه تكلم بگوید: رب صل على محمد و اهل بیته ؛ پروردگار! رحمت فرست بر محمد و اهل بیت او. حق تعالى روى او را از آتش جهنم نگاه دارد.

247. راحتى مرگ :
براى فرستنده صلوات راحتى مرگ و هول و عطش روز قیامت نیست .

248. تزویح حورالعین :
از امیرالمومنین على - علیه السلام - روایت شده است كه :
وقتى بنده از نماز فارغ مى شود، باید بر رسول خدا - صلى الله علیه و آله - صلوات بفرستد و از خدا سؤ ال نماید بهشت را، و پناه برد به خدا از آتش ‍ و سؤ ال نماید كه به حور عین تزویح نماید ؛ زیرا هر كس بر رسول خدا - صلى الله علیه و آله - صلوات بفرستد، دعاى او بالا مى رود و هر كه از خدا بهشت را بخواهد، بهشت مى گوید:
خداوند! عطا كن به بنده خودت ، از آن چه به تو پناه برد از آن . و چون حوریان را از خدا بخواهد، آنها مى گویند كه : خدایا! عطا كن بنده خودت را، آن چه را خواست .

249. رفع عطش قیامت :
حق تعالى وحى كرد به حضرت موسى - على نبینا و آله و علیه السلام - كه : اى موسى ! دوست دارى كه عطش قیامت تو را در نیاید و در مواقف آن روز تشنه نباشى ؟
عرض كرد: بلى ، اى پروردگار عالمیان !
خطاب رسید: امروز، در دنیا بر حبیب من صلوات فرست ، تا فردا از تشنگى قیامت ایمن باشى .

250. مانع آتش جهنم :
امام صادق - علیه السلام - به صباح بن سبابه فرمود: آیا دعایى به تو بیاموزیم كه روى تو را از آتش جهنم حفظ كند؟
گوید: هرض كردم : آرى .
فرمود: پس از دمیدن سپیده صبح صدبار بگو: اللهم صل على محمد و آل محمد خداوند روى تو را از حرارت آتش دوزخ در امان دارد.

251. مانع ورود به آتش :
از رسول گرامى خدا صلى الله علیه و آله روایت شده است كه فرمودند:
لن یلج النار من صلى على و من نسى الصلواة على فقد اءخطا طریق الجنبه ؛ ؛ آن كس كه بر من دورد بفرستد، داخل آتش نخواهد گردید و هر كس درود فرستادن بر من را فراموش كند، از راه بهشت به خطا خواهد رفت .

بخش ششم : مقام و منزلت صلوات فرستنده در بهشت :
252: دوست پیامبر در بهشت اعلى :
امام رضا - علیه السلام - فرمودند:
یكى از اسرار آل محمد در صلوات بر پیامبر و آل او، این صلوات است :
اللهم صل على محمد و آل محمد فى الاولین وصل على محمد و آل محمد فى الاخرین و صل على محمد و آل محمد فى الملا الاعلى وصل على محمد و آل محمد فى المرسلین . اللهم اعط محمدا الوسیله و الشرف و الفضیلة و الدرجه الكبیرة . اللهم انى امنت بمحمد و لم اره فلا تحرمنى یوم القیامة رویته وارزقنى صحبته و توفنى على ملته واسقنى من حوضه مشربا رویا سائغا هنیئا لا اظماء بعده ابدا انك على كل شى ء قدیر اللهم كما امنت بمحمد و لم اءره فعرفنى فى الجنان وجهه اللهم بلغ روح محمد عنى تحیة كثیرة و سلاما؛
همانا كسى كه سه بار در بامداد و سه بار در شب با این ذكر صلوات بفرستد، گناهانش از بین رفته و خطاهایش محو مى گردد؛ سرورش دوام یافته و دعایش مستحاب مى شود؛ به آرزویش رسیده و رزقش زیاد مى گردد، در مقابل دشمنش یارى گردیده ، اسباب همه خبرها برایش مهیا شده و از دوستان پیامبر در بهشت هاى اعلى قرار داده مى شود. (94)

253. درجات صلوات فرستاده بر پیامبر:
رسول خدا - صلى الله علیه و آله وسلم - فرمود:
در روز قیامت ، اول كسى كه حله بهشت پوشد، پدر من ابراهیم - علیه السلام - است ، و كرسى بر طرف راست عرش نهند، و او را بر آن نشانند و بعد از آن مرا حله پوشانند، و امیرالمؤ منین على بن ابى طالب - صلوات الله و سلامه علیه - در پیش روى من بایستد، و تمام امت در عقب سر من بایستند - با تفاوت درجات ، و هر بنده اى كه در عقب هر نماز فریضه ، ده مرتبه بر من و آل من صلوات فرستد، او را نزد من جاى دهند و مرا ببیند و من او را ببینم و روى او مانند شب چهارده - تابان باشد. (95)

254. اعطاى هفتاد هزار قصر بهشتى :
** هر كس در شب جمعه یا روز جمعه ، یا شب پنج شنبه یا روز پنج شنبه ، یا شب دوشنبه یا روز دوشنبه ، چهار ركعت نماز به جاى آورد، به دو سلام ؛ و در هر ركعت ، هفت مرتبه سوره فاتحه و یك مرتبه سوره اناانزلناه بخواند و بعد از نماز،صد مرتبه بگوید:
اللهم صل على محمد و آل محمد.
و صد مرتبه بگوید: اللهم صل على جبرئیل .
حق تعالى به او هفتاد هزار قصر عطا فرماید كه در هر قصرى ، هفتاد هزار خانه باشد و در هر خانه ، هفتاد هزار جاریه باشد.

255. تحفه اى در بهشت :
شخصى ار پیامبر پرسید: صلوات فرستادن امت ، ارسال تحفه اى است به نزد شما، آیا از جانب شما تحفه اى براى ایشان خواهد بود؟
آن حضرت فرمود:
امروز، صلوات امت بر من ، تحفه اى است از ایشان براى من ؛ و فردا، تحفه من براى ایشان ، در بهشت خواهد بود.

256. نوشیدن شراب سلسبیل :
رسول خدا - صلى الله علیه و آله وسلم - فرمود:
هر كه بر من صد بار فرستد، حق تعالى ، بر وى هزار بار صلوات فرستد و اگر هزار بار بر من صلوات فرستد، حق تعالى او را از فضل خود، ثواب ده هزار ركعت نماز عطا فرماید و بیاشامد او را در حظیره قدس از شراب سلسبیل .

257. صلوات امیرالمومنین در روز جمعه :
از امیرالمومنین على - علیه السلام - روایت است كه :
هر كه هر روز سه بار، و در روز جمعه صد بار بگوید:
صلوات الله و ملائكته و انبیائه و رسله . حملة عرشه و جمیع خلقه على سیدنا محمد و آله و علیه السلام و رحمته الله و بركاته .
صلوات فرستنده خواهد بود به صلوات تمام خلایق ، و در روز قیامت در زمره خواص آن حضرت ، مبعوث خواهد گردید. و آن حضرت ، دست او را گرفته ، با خود، داخل بهشت خواهد كرد.

258. به جاى آوردن حق نعمت بهشت :
در كتاب ازهار - كه از كتب عامه است - مذكور است :
هر كه هر روز، یه بار بگوید:
اللهم صل على محمد و آل محمد و سلم و اجزه عنا خیر الجزاء
حق نعمت بهشت را به جاى آورده خواهد بود. و رسول خدا - صلى الله علیه و آله - از او عذر خواهى نمود. و او از حق تعالى ، رفعت درجه او را سؤ ال خواهد فرمود.
(96)

259. شرط ورود به بهشت :
رسول اكرم - صلى الله علیه و آله - فرموده است :
من كان آخر كلامه اصلوه على على دخل الجنبة ؛
هر كه آخرین سخنش به هنگام مرگ صلوات بر من و على - علیها السلام - باشد، داخل بهشت مى گردد.

260. درخت محبوبه در بهشت :
رسول خدا - صلى الله علیه و آله - فرمود:
بهشت ، درختى است كه آن را محبوبه گویند. میوه آن درخت از انار، كوچك تر، و از سیب بزرگ تر؛ و سفیدتر از شیر و شیرین تز از عسل و نرم تر از مسكه ، و از آن میوه نمى خورد، مگر كسى كه هر روز مداومت نماید به گفتن :
اللهم صل على محمد و آل محمد و سلم .

261. رضایت خداوند:
رسول الله - صلى الله علیه و آله - فرمود:
من سره ان یلقى الله عدا راضیا فلیكثر الصلاة على ؛
هر كه خوشحال مى شود كه فرداى قیامت خدا را دیدار كند در حالى كه از او راضى و خشنود باشد، پس بسیار بر من صلوات و درود فرستد.

262. مژده بهشت :
رسول خدا - صلى الله علیه و آله - فرمودند:
هر كس هزار بار بر من صلوات بفرستد، نمیرد تا مژده بهشت گیرد. و در رساله جمعیه شهید ثانى این اثر را براى هزار بار صلوات در روز جمعه آورده .

263. از رفیقان پیامبر در بهشت :
امام صادق - علیه السلام - فرمود: هر كس این صلوات را بر رسول خدا - صلى الله علیه و آله - فرستد، گناهانش محو مى گردد و بر دشمنانش ‍ پیروز شود و روزى او زیاد مى گردد و در بهشت از رفقاى حضرت ختمى مرتبت محمد صلى الله علیه و آله - خواهد بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد حتى لا یبقى صلوة اللهم بارك على محمد و آل محمد حتى لا یبقى بركه اللهم و سلم على محمد و آل محمد حتى لا یبقى سلام وارحم محمدا حتى لا یبقى رحمة .

264. عمل دیگر:
سید در اقبال و مصباح الزایر به سند از پیغمبر - صلى الله علیه و آله - روایت كرده هر كس شب هفتم رجب چهار ركعت نماز بخواند با حمد یك بار توحید و معوذتین سه بار و پس از فراغ ده بار صلوات بر پیغمبر - صلى الله علیه و آله - فرستد و ده بار تسبیح اربعه بخواند، خدایش زیر عرش ‍ جاى دهد، تا فرموده و از دنیا نرود تا جایش را در بهشت بیند.
عمل دیگر: و در آن دو از پیغمبر - صلى الله علیه و آله - آمده كه هر كس ‍ شب 22 رجب هشت ركعت نماز بخواند با یك بار حمد و هفت بار جحد و پس از نماز ده بار صلوات فرستد و هفت بار استغفار كند از دنیا نرود تا جایش را در بهشت بیند (الخبر)
در اقبال ضمن اعمال ماه شیعیان از پیغمبر - صلى الله علیه و آله - آورده كه هر كس شب نیمه شعبان خوب خود را طاهر كند و دو جامه پاكیزه پوشد نماز عشاء را بخواند و آن گاه دو ركعت نماز بخواند، در ركعت یكم حمد و سه آیه از اول سوره بقره و آیه الكرسى و یه آیه آخر آن ، و در دوم حمد یك بار و معوذتین هفت بار و توحید هفت بار و سلام گوید و پس از آن چهار ركعت نماز بخواند و در ركعت یكم یس و در دوم حم دخان در سوم الم سجده در چهارم تبارك و آن گاه صد ركعت نماز بخواند، در هر ركعت یك بار حمد وده بار توحید خدا سه حاجتش را روا كند یا در دنیا و یا آخرت و آن گاه اگر از خدا خواهد كه همان شب من را خواب بیند مى بیند. (97)

next page

fehrest page

back page

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
cialis canada pharmacy
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:15 ق.ظ

Regards, Lots of information.

cialis pills price each cialis preise schweiz generic cialis review uk recommended site cialis kanada acheter cialis meilleur pri buy cialis online nz ou acheter du cialis pas cher opinioni cialis generico venta cialis en espaa cialis alternative
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:23 ب.ظ

Very good posts, Thank you.
tarif cialis france cialis patent expiration american pharmacy cialis tadalafilo cialis super acti cialis 05 cialis dosage buy cialis online legal cialis australia org cialis wir preise
Buy cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:07 ب.ظ

Perfectly spoken truly! .
non 5 mg cialis generici cialis pills price each only best offers 100mg cialis cialis online nederland achat cialis en suisse side effects of cialis 40 mg cialis what if i take cialis vs viagra callus cialis generic
Canadian viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 04:42 ق.ظ

Incredible plenty of good advice.
viagra pharmacy levitra viagra online prices buy viagra online usa cheap generic viagra online uk order sildenafil buy viagra superdrug getting viagra purchase viagra buy brand viagra rx pharmacy viagra
Buy cialis online
یکشنبه 19 فروردین 1397 03:58 ق.ظ

You've made your stand pretty well.!
rx cialis para comprar side effects of cialis cialis uk next day ou acheter du cialis pas cher cialis qualitat generic cialis tadalafil we choice cialis pfizer india cialis 5 mg para diabeticos cialis 200 dollar savings card cialis 20mg prix en pharmacie
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 07:11 ق.ظ

You actually explained that terrifically.
cialis online nederland cialis en 24 hora generico cialis mexico dose size of cialis cialis 10mg prix pharmaci comprar cialis navarr cialis 100mg suppliers pastillas cialis y alcoho cialis 5 effetti collaterali if a woman takes a mans cialis
How long does Achilles tendonitis last for?
جمعه 24 شهریور 1396 07:21 ب.ظ
Have you ever thought about including a little bit more
than just your articles? I mean, what you say is valuable
and everything. Nevertheless think about if you added some
great pictures or videos to give your posts more, "pop"!

Your content is excellent but with images and videos, this site could certainly be
one of the best in its field. Awesome blog!
Do you get taller when you stretch?
شنبه 4 شهریور 1396 02:00 ب.ظ
This is really interesting, You're a very skilled blogger.
I have joined your feed and look forward to seeking more of
your excellent post. Also, I've shared your web
site in my social networks!
corrinramelli.wordpress.com
شنبه 14 مرداد 1396 04:28 ب.ظ
Wow, fantastic blog format! How long have you ever been running a blog for?
you make running a blog glance easy. The entire look of your web site is fantastic, as neatly as the content material!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 02:53 ب.ظ
I think the admin of this web page is truly working hard in favor of his site, since here every data is quality based data.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر